Mindfulness as Gaeilge

An Gaeilgeoir tú? An labhraítear Gaeilge id ionad oibre nó sa bhaile? Más mian leat Mindfulness (Aireachas!) a fhoghlaim nó a chleachtadh as Gaeilge, déan teangmháil le Fidelma, 087 683 4717, nó info@breathworks.ie.